Prosjektleiing!

 

Alle gode prosjekt treng ein god prosjektleiar. Vår erfaring går som sagt 20 år tilbake i tid, og me veit kva me held på med. Me tilbyr prosjektleiing og arrangementshjelp innan:

 

* Festivalar/Festivalutvikling

* Kulturarrangement

* Events

* Marknadar/Messer

* Konsertar

* Image/Profilbygging