Events

 

Make it Real bistår ditt firma med planlegging og prosjektleiing av ditt event frå start til mål. Mange velger å binde opp ein eller fleire av sine eigne ansatte til denne jobben. Fordelen med å leige inn ekstern kompetanse er at dine ansatte kan fortsetje å jobbe med det dei er gode på, mens me tek oss av ditt event, med alt i frå logistikk, lokalitetar, musikk, foredragshaldarar, kursvertar, bespisning, overnatting mm.

 

Kontakt oss for tilbod og forslag!

 

 

Døme på typar events me jobbar med:

 

 

- Føretaksfestar

- Get your shit together &  kickoff festar

- Byggje lagånd festar & arrangements

- Julabord

- Reiser

- Føretaksturar

- Blåturar (Sky is the limit..)

- Kurs & Konferanse

- Møter